کاهش ۱۵درصدی سختی استخراج بیت کوین، فرصتی مناسب برای ورود ماینرهای جدید!

سختی استخراج با توجه به تمام احساسات منفی و ناامیدی که در مورد بیت کوین به وجود آمده است، نادیده گرفتن چگونگی، ساختار و طراحی این کوین بی انصافی است. هنگامی که قیمتها کاهش می یابند، نرخ هش و دشواری خواندن ادامه