سیستم های خنک کننده ماینر

سیستم های خنک کننده ماینر سیستم خنک کننده در قطعات کامپیوتری نقش مهمی را دارد. از همین رو در سیستم های ماینینگ به دلیل داشتن CPU و برد حساس از خنک کننده (Cooling) استفاده میشود. در دستگاه های ماینر از خواندن ادامه