انواع الگوریتم های رمزنگاری در ارزهای دیجیتال

الگوریتم ارزهای دیجیتال ارزهای دیجیتال علم و تکنولوژی جدیدی است که در چندین سال گذشته توانست وارد دنیای تجارت و تکنولوژی گردد و بتواند که خود را به تدریج در جوامع گوناگون مطرح نماید. در مورد این نوع ارز ، خواندن ادامه