بیت کوین چگونه کار میکند ؟

اصول اولیه یک کاربر جدید بیت کوین

به عنوان یک کاربر جدید، شما می توانید بدون درک جزئیات فنی شروع به کار با بیت کوین کنید. همین که یک کیف پول بیت کوینی روی کامپیوتر یا گوشی خود نصب کردید, اولین آدرس بیت کوینی شما تولید شده و میتوانید در صورت نیاز, آدرسهای بیشتری هم بسازید. میتوانید آدرسهای خود را برای دوستان خود بفرستید تا آنها بتوانند برای شما پرداخت کنند.

در حقیقت بسییار شبیه به طرز کار ایمیل است جز آنکه آدرسهای بیت کوینی منحصر به فرد می باشد.

زنجیره بلاک

زنجیره بلاک یک دفتر کل عمومی به اشتراک گذاشته شده است. تمام تراکنشهای تایید شده در زنجیره بلاک گنجانده میشوند. به این ترتیب, کیف پولهای بیت کوینی می توانند ترازهای قابل خرج را محاسبه کرده و تراکنشهای جدید به شکل بیت کوینهای قابل خرج که عملا متعلق به خرج کننده هستند, تایید شوند. یکپارچگی و ترتیب زمانی زنجیره بلاک از طرق رمزنگاری اعمال می شود.

کلید خصوصی (امضاء)

یک تراکنش انتقال ارزش بین کیفهای پول بیت کوینی است که در زنجیره بلاک گنجانده شده است.

کیف پول های بیت کوینی یک قطعه داده ی محرمانه به نام کلید خصوصی را در خود نگه میدارد که در امضای تراکنشها بکار میرود, و یک مدرک ریاضی انجام کار, نظر بر اینکه این تراکنشها از جانب صاحب کیف آمده اند بوجود می آورد. در ضمن این امضاء از اینکه کسی بخواهد تراکنش را پس از صدور تغییر دهد جلوگیری میکند.

تمامی تراکنشها بین کاربران منتشر شده, و معمولا طی 10 دقیقه شبکه تایید تراکنش را طی فرایندی به نام استخراج شروع میکند.

استخراج

استخراج یک سیستم اجماع توزیع شده است که برای تایید تراکنش های در حال انتظار, از راه گنجاندن آنها در زنجیره بلاک, بکار میرود. استخراج یک ترتیب زمانی را به یک زنجیره بلاک اعمال می کند, از بیطرف بودن شبکه محافظت میکند و اجازه میدهد کامپیوترهای مختلف با هم در مورد وضعیت سیستم به توافق برسند.

تراکنش ها برای اینکه تایید شوند, باید در یک بلاک که طبق قوانین بسیار سختگیرانه ای رمزنگاری شده, دسته بندی شوند و به تایید شبکه برسند. این قوانین از از اصلاح بلاک های قبلی جلوگیری میکند تا کسی نتواند بسادگی به زنجیره بلاک, بلاکهای جدید اضافه کند. به این ترتیب, هیچ کس نخواهد توانست آنچه را که به زنجیره بلاک وارد شده, کنترل کند و یا بخشهایی از زنجیره بلاک را طوری عوض کند که پول های خرج شده ی خود را برگرداند.