محاسبه سودآوری دستگاه های ماینینگ

برای محاسبه سودآوری ماینینگ بیت کوین از ماشین حساب زیر استفاده نمایید.

قیمت این لحظه بیت کوین : 57,462.88

سختی شبکه
نرخ هش دستگاه
پاداش بلاک
قیمت فعلی BTC
کارمزد استخر استخراج %
برق مصرفی به وات
هزینه هر کیلو وات ساعت برق
هزینه سخت افزار

راهنمای استفاده از ماشین حساب :

1.در قسمت “نرخ هش دستگاه” مقدار قدرت پردازش دستگاه خود را بر مبنای تراهش وارد بفرمایید.

2. در قیسمت “برق مصرفی به وات” مقدار برق مصرفی دستگاه را به وات وارد نمایید.

3.هزینه ی برق را بصورت زیر وارد نمایید:

برق کشاورزی : هر کیلووات : 0.0012

برق صنعتی : هر کیلووات : 0.01

برق مسکونی: هر کیلوات : 0.03